Tehokas kilpailustrategia on avain kestävään kasvuun

Rakentavatko kaikki yrityksesi toiminnot vahvempaa kilpailuetua?
Miten kilpailuedun mahdollistama kasvupotentiaali on hyödynnetty liiketoiminnassasi?
Tarjoamme ratkaisut yritysarvon pitkän tähtäimen kasvuun kilpailustrategian systemaattisen johtamisen kautta.

Strategia

Autamme yritysjohtoa luomaan erottuvan kilpailustrategian, joka tavoittaa tulevaisuuden kasvusegmentit, vahvistaa kilpailuetua ja luo asiakasarvoa.

Johtaminen

Määrittelemme ja toteutamme johdon kanssa toimenpiteet, joilla vahvan kilpailuedun luoma liiketoimintapotentiaali saadaan hyödynnettyä.

Systematiikka

Teemme kilpailustrategiasta mitattavan ja johdettavan prosessin, joka viedään moderneilla työkaluilla osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää.

Strategisen brändin johtamisen menetelmämme on yli 20 vuoden kehitystyön tulosta.

Luomamme kilpailustrategian rakennemalli perustuu kansainväliseen ISO 20671 -standardiin.
Se liittää kilpailuedun ja brändin kiinteästi yrityksen liiketoimintaan tarjoaman, segmentoinnin, erottuvuuden, asiakaspolkujen ja investointien kautta.
Metodiikkaa on sovellettu menestyksekkäästi lukuisille asiakkaillemme eri toimialoilla.

Miten pääset alkuun?

Kilpailuedun ja brändin rakentaminen on liiketoiminnan pitkän tähtäimen strategista kehittämistä. Tehokas kilpailustrategia edellyttää omien vahvuuksien, markkinatilanteen ja asiakkaiden arvostusten ymmärrystä.

Alkuun pääset esimerkiksi Strategisen kilpailuedun nykytilan tai Brändin rahallisen arvon tutkimuksella.Strategisen kilpailuedun nykytila

Ymmärrys kilpailuedun nykytilasta luo perustan liiketoiminnan asiakaslähtöiselle kehittämiselle. Lopputulemana on kokonaiskuva kilpailustrategiasta keskeisissä markkinoissa sekä priorisoitu kehitysohjelma sen johtamiseen.

Brändin rahallinen arvo

ISO 10668 -standardin mukainen brändin rahallisen arvon määritys auttaa johtoa arvioimaan yrityksen taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja kannattavuutta pitkällä aikavälillä.